Náš personál tvorí:

Majiteľ

František Hlavatovič

zakladateľ, majiteľ a zároveň pizza kuchár

Majiteľka

Zuzana Hlavatovičová

zakladateľka, majiteľka a hostiteľka, zodpovedná za vaše pohodlie pri posedení

Čašník

Dávid Hlavatovič

syn a pravá ruka fungovania servisu

Čašník

Lukáš Hlavatovič

servis, reklama